Altervæg

Altervæg
H.C. Andersen omtaler i sin rejsebog En Digters Bazar (1842) i del 3 ("Grækenland"), kapitel 8, "den efter de græske Kirkers Brug opførte Altervæg, der har tre Gjennemgange og fra øverst til nederst er bemalet med hellige Billeder".
Ordbog over det danske sprog har medtaget ordet Altervæg i sit Supplement, der forklarer det som "væg som danner baggrund for et alter".
Hvad Andersen beskriver er imidlertid den væg, ikonostas eller billedvæg, som i ortodokse (østlige) kirker skjuler alteret for menigheden.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”